Konkurs za ljubavne pjesme - 🧡 Pjesme za prvi ples 2022.: Najljepše domaće i strane pjesme na jednom mjestu

Pjesme konkurs za ljubavne Ivanjica: Konkurs

Pjesme konkurs za ljubavne XXI Међународни

Završen konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu "Disovo zlaćano pero"

Pjesme konkurs za ljubavne Ljubavne pesme

Pjesme konkurs za ljubavne „Nekazano“ raspisalo

Konkurs za najlepšu pesmu o ljubavi i vinu

Pjesme konkurs za ljubavne „Nekazano“ raspisalo

Pjesme konkurs za ljubavne Ljubavne pesme

Pjesme konkurs za ljubavne „Nekazano“ raspisalo

Pjesme konkurs za ljubavne Završen konkurs

Pjesme konkurs za ljubavne Završen konkurs

Pjesme konkurs za ljubavne Završen konkurs

Ivanjica: Konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu

.

  • Po propozicijama konkursa jedan učesnik može poslati najviše tri, neobjavljene ,ljubavne pesme, i to u dva primerka podšifrom.

  • Radovi mogu biti već objavljivane i neobjavljivane pjesme, a šalju se na ćiriličnom i latiničnom pismu, i na svim jezicima regiona i svijeta.
2022 leaderboard.madrid-open.com