Ogist kont - šŸ§” OGIST KONTOV DOPRINOS SOCIOLOGIJI

Kont ogist Ogist Kont

Ogyst Kont

Kont ogist Pozitivizam

Kont ogist Ogist kont

Category:Auguste Comte

Kont ogist OGIST KONTOV

Category:Auguste Comte

Kont ogist Category:Auguste Comte

Ogist Kont

Kont ogist Pozitivizam

Kont ogist Delonte West

Kont ogist Ogist kont

OGIST KONTOV DOPRINOS SOCIOLOGIJI

Kont ogist OGIST KONTOV

Kont ogist Category:Auguste Comte

OGIST KONTOV DOPRINOS SOCIOLOGIJI

Ovako podeljena ličnost na svoje parcijalne funkcije, uloge, profesije vodi egoističnom parcijalnom interesu gde Kont buržoaska individualna liberalna građanstva definiÅ”e kao egoizam, gde su ličnosti- suprotstavljene, gde je univerzalni moral ugrožen, te da bi se uspostavili univerzalni etički principi Kont se zalaže za reafirmaciju same porodice, porodičnog morala, gde će žena majka čija joÅ” priroda nije inficirana egoizmom biti u potpunosti nosilac ovog pozitivističkog morala utemeljenog na altruizmu.

  • Imao je ideju specijalne nauke sociologije kao poslednje i najveće od svih nauka, koja će uključivati sve druge nauke i koja će integrisati nalaze u kohezivnu celinu.

  • To na x-mjesta pokazuje, kako je religijski način promiÅ”ljanja sveta, kako su religijska prava i sankcije imale odlučujuće uloge u stvaranju socijalnog konsenzusa, za funkciju druÅ”tva kao novog organizma druge vrste.
2022 leaderboard.madrid-open.com