Goli starac - 🧡 Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Starac goli Vođa prepričano,

Starac goli Vođa prepričano,

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Dodavanjem informacije da je vođa slep na kraju pripovetke pisac se igra sa umom čitalaca koji se kasnije pitaju da li su sami mogli da zaključe da je vođa slep.

  • Da odvajaju od svojih usta da bi sadili, ali uvek ih zadesi neka vremenska nepogoda.

  • Usevi nisu rađali ni za vreme kiÅ¡nih godina, a pogotovo ne na suÅ¡i koja ih je zadesila i kakvu niko joÅ¡ dosad nije video.

Vođa prepričano, Radoje Domanović

Ova životna okolnost i naklonost koju je nadahnuo kod svih koji su ga poznavali stvorili su auru romantizma i sentimentalnosti koja stoji u suprotnosti sa njegovim književnim dostignućima kao satiričara i moćnog kritičara savremenog srpskog društva.

  • Gledaju u vođu mrko, a on samo sedi i ćuti, kao mudrac.

  • Svi nam dogovori i razgovori ne vrede dokle god smo mi u ovom neplodnom kraju.
2022 leaderboard.madrid-open.com