Ljubavne pjesme matoš - 🧡 Antun Gustav Matoš pjesme

Pjesme matoš ljubavne NaljepÅ¡i ljubavni

Pjesme matoš ljubavne MATOŠ O

Antun Gustav Matoš

Pjesme matoš ljubavne Antun Gustav

Najljepša ljubavna poezija domaćih i stranih velikana književnosti

Pjesme matoš ljubavne Najljepše domaće

Pjesme matoš ljubavne Najljepše domaće

Pjesme matoš ljubavne Najljepša ljubavna

Pjesme matoš ljubavne Antun Gustav

Antun Gustav Matoš pjesme

Pjesme matoš ljubavne Antun Gustav

Pjesme matoš ljubavne Antun Gustav

Najljepše domaće ljubavne pjesme

Pjesme matoš ljubavne A. G.

Lijepa Jelena, Antun Gustav Matoš

Nakon srednje škole upisao je Vojni veterinarski fakultet u Beču koji nije uspio završiti, a kada je ostao bez stipendije jer nije položio kolokvije, 1893.

  • Odredite vanjsku kompoziciju pjesme.

  • Nakon nedovršene gimnazije propao mu je i pokušaj studija na Vojnome veterinarskom fakultetu u Beču.

Antun Gustav Matoš — Samotna ljubav — Tekst

Noćni vjetar kruži nebom i pjeva.

  • Baš se vraćah iz Cookove agencije, kad opazim u automobilu nju — Helenu! Jednog predvečerja, izgubivši cio dan hvatanjem rakā u potoku i sanjarenjem pod vrbama, zakrenem u voćnjak sa vidikom na selo i na Savu i opazim na klupi pod orahom nju, Helenu! Najprije me dadoše liječnicima na posmatranje kao ludu, a kasnije, primivši iz Pariza izvještaje o mom poznavanju s anarhistima, zaključiše da bajku o onoj pariskoj noći ishitrih kao glup izgovor za moju oružanu, zlikovačku provalu u kuću stranog državnika.

  • U noćima kao ova, držao bih je u svom naručju.
2022 leaderboard.madrid-open.com